Kosovë

Komuna e Prizrenit numëron 19 projekte të bllokuara në OSHP

 

Komuna e Prizrenit konsideron se 19 aktivitete të prokurimit i ka të bllokuara, pasi Bordi i Organit Shqyrtues të Prokurimit nuk është funksional për t’i shqyrtuar ankesat e operatorëve ekonomikë.

Sipas zyrtarëve komunalë, 7 lëndë janë të këtij viti, 10 të tjera të vitit 2020 dhe 2 lëndë të vitit 2019 që presin formimin e Bordit të OSHP-së përkatësisht nxjerrjen e vendimeve nga ky organ.