Kosovë

Kërkesat e dyshimta e dërguan në OSHP tenderin dy milionësh për ndërtimin e varrezave të Deçanit

 

Sipas ankesës së operatorit, e publikuar në faqen zyrtare të OShP-së, Autoriteti Kontraktues në tender ka kërkuar që operatori ekonomik konkurrues duhet të ofrojë dëshmi se ka së paku nga 50 punëtorë në listën e punëtorëve të paraqitur në ATK për tri vitet e shkuara, si dhe është kërkuar edhe pajisje dhe makineri që sipas operatorit ankues nuk përkojnë me natyrën e punimeve në këtë tender. Specifikat e veçanta në këtë tender, sipas anekses së operatorit, e bënë të nënkuptohet qëllimi i autoritetit kontraktues për favorizimin e një kompanie te caktuar.

Aktualisht në Organin Shqyrtues të Prokurimit (OShP) gjendet vetëm një tender i Komunës së Deçanit dhe ai ka një vlerë të parashikuar për kontratë prej 1 milionë e 952 mijë euro.

Ky tender i shpallur më 20 maj, për ndërtimin e varrezave të qytetit në Deçan – Faza 1, ka përfunduar në OShP në fillim të muajit qershor pas ankesës së një operatori ekonomik, ende pa u përzgjedh nga Autoriteti Kontraktues-Komuna e Deçanit, ndonjë operator fitues.