Kosovë

Protestojnë gjuetarët e Prizrenit, ankohen se po u shkelen të drejtat

 

Gjuetarët nga Komuna e Prizrenit të enjten kanë organizuar protestë para Komunës së Prizrenit me ankesën se po shkelen të drejtat e tyre ligjore në raport me sezonin e gjuetisë 2021/2022. Ata kanë kërkuar nga organet komunale që për këtë çështje ta zbatojnë legjislacionin përkatës, ashtu që të mundësohet gjuetia për ta. Por zyrtarët e Qeverisë lokale të Prizrenit kanë sqaruar se në këtë komunë ende nuk janë plotësuar kriteret ligjore për hapjen e sezonit të gjuetisë.

Drejtuesit e shoqatave të gjahtarëve kanë pohuar se legjislacioni për gjuetinë në këtë komunë nuk ka gjetur zbatim të duhur që nga viti 2007. Sedat Krasniqi, sekretar i shoqatës së gjahtarëve “Sharri” ka pohuar se ky është një obligim i institucioneve relevante.