Kosovë

Peja tash e gjashtë vjet pa Plan Lokal të Veprimit në Mjedis

 

Plani Lokal për Veprim në Mjedis në Pejë nuk është në fuqi tash e gjashtë vjet. Derisa nga Komuna nuk janë ndërmarrë hapa për azhurnimin apo nxjerrjen e ndonjë plani të ri, mjedisi në Pejë vazhdon të pësojë nga aktivitetet njerëzore e të bizneseve

Një Plan të Veprimit në Mjedis e kishte miratuar Peja në vitin 2009, me qëllim të promovimit të mjedisit të pastër.

Por, ky plan ka gjashtë vjet që ka skaduar dhe i njëjti nuk është azhurnuar nga Komuna. Njëkohësisht nuk është punuar as plani i ri, megjithëse Komuna e ka obligim ligjor një gjë të tillë.