Kosovë

Prizreni pranon aplikacionet për mbështetjen financiare për fëmijët e lindur në vitin 2021

 

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se prej të hënës ka filluar pranimi i aplikimeve nga prindërit e fëmijëve të porsalindur për mbështetje financiare. Në këtë thirrje publike është bërë e ditur se organet komunale kanë ndarë një fond prej 1 milion euro për fëmijët të cilët kanë lindur gjatë vitit 2021, bazuar në vendimet e Kuvendit të Komunës të datës 21 maj 2021 dhe 9 shtator 2021.

“Fondi që Komuna ka ndarë për këtë mbështetje është 1 milion euro dhe planifikohet që vlera e mbështetjes financiare për secilin fëmijë të lindur brenda vitit 2021 të bëhet si në vijim: Për fëmijën e parë (1) të lindur ndahet shuma financiare prej 250 euro; Për fëmijën e dytë (2) të lindur ndahet shuma financiare prej 300 euro; Për fëmijën e tretë (3) e më tepër të lindur ndahet shuma financiare prej 350 euro”, thuhet në njoftimin e Komunës së Prizrenit, ku figuron edhe sqarimi që në rast se numri i aplikimeve tejkalon vlerën e fondit të ndarë për këtë thirrje, “Komuna do të zvogëlojë vlerën e mbështetjes dhe kështu fondi do të shpërndahet për të gjithë aplikuesit që i plotësojnë kriteret”.