Kosovë

Gurthyesit i pezullohet aktiviteti në afërsi të lokalitetit arkeologjik “Maja e Zezë”

 

Komuna e Obiliqit ka marrë vendimin për tërheqje të pëlqimit mjedisor të operatorit “SB Construction Sh.p.k”, për hulumtimin dhe shfrytëzimin e gurit në fshatin Graboc.

Kjo kishte qenë kërkesë e banorëve të fshatrave Sibofc, Graboc, Shipitullë dhe Palaj, e iniciuar nga Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit.