Kosovë

Prizreni vazhdon afatin e aplikimit për subvencionim të lehonave deri në fund të janarit

 

Komuna e Prizrenit ka marrë vendim për vazhdimin e afatit të aplikimit për mbështetjen financiare të lehonave, fëmijët e të cilave kanë lindur gjatë vitit 2021.

Për këtë lloj të subvencionimit prindërit duhet t’i dorëzojnë dokumentet e kërkuara deri më 31 janar 2022, në administratën komunale.