Kosovë

MAPL-ja hedh poshtë tri ankesa të grupit të këshilltarëve LB-AAK në Obiliq

 

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka hedhur poshtë tri ankesa të Grupit të këshilltarëve të LB-AAK në Komunën e Obiliqit, të cilët ishin ankuar rreth miratimit të një liste të pronave komunale për dhënie në shfrytëzim, për mospërfshirje të këtij grupi në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe për renditjen e emrave të kandidatëve për kryesues. Në të tri këto ankesa, MAPL-ja nuk ka gjetur se janë bërë shkelje.

“Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal sqaron se lista e pronave të paluajtshme që do të jepen në shfrytëzim afatgjatë nuk është e domosdoshme që të kalojë përmes Komitetit për Politikë dhe Financa. Ndërsa, dhënia në shfrytëzim të pronave të paluajtshme të komunës duhet të kalojë përmes Komitetit për Politikë dhe Financa ashtu siç përcaktohet me Ligjin për vetëqeverisje lokale, si dhe Udhëzimin Administrativ nr. 05/2020 për procedurën e themelimit, përbërjen dhe kompetencat e komiteteve të përhershme dhe komiteteve të tjera në komunë”, thuhet në përgjigjen e MAPL-së, të cilën e ka siguruar KOHA.