Kosovë

Qendra për Punë Sociale në Ferizaj ka mbetur me vetëm gjashtë zyrtarë

 

Gjatë muajve të fundit shumica e qendrave për punë sociale në nivel të vendit po përballen me grumbullim lëndësh si pasojë e mungesës së kuadrove profesionale.

Secili zyrtar social ngarkohet me qindra lëndë të ndryshme.