Kosovë

Telashet e Fushë-Kosovës në menaxhimin e kontratave

 

Bazuar në raportin e ZKA-së të vitit 2021, në tetë kontrata të Komunës së Fushë-Kosovës ka pasur vonesa në realizimin e projekteve deri në nëntë muaj, në tri kontrata tjera mungonte projekti ekzistues dhe në disa raste tjera komuna ka pranuar shërbime para krijimit të urdhërblerjeve

Vonesa të shumta kanë ndodhur në realizimin e disa kontratave në Komunën e Fushë-Kosovës, duke u kaluar afatet që ishin përcaktuar.

Këto vonesa, sipas Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA) kishin ndodhur deri në nëntë muaj në 8 kontrata që Auditori i ka analizuar. Bazuar në këtë raport që flet për të gjeturat e vitit 2021, këto kontrata do të duhej të përfundonin gjatë periudhës 2020-2021.