Kosovë

Komuna e Kaçanikut tejkaloi buxhetin e planifikuar për dy kontrata në vlerë afro 154 mijë euro

Komuna e Kacanikut
 

Komuna e Kaçanikut gjatë vitit të kaluar kishte qenë dorëlirë për shpenzimin e parasë publike, derisa në disa raste, kishte tejkaluar vlerën e planifikuar të buxhetit për projekte të ndryshme kapitale.

Kjo komunë në dy kontrata publike kornizë të lidhura me çmim për njësi kishte bërë tejkalimin e tyre në vlerë prej 153 mijë e 195 eurosh, ndërkaq në katër raste të tjera kishte lëshuar dokumentacionin e tenderit pa e hartuar fare projektin ekzekutues. Rreth kësaj çështje Auditori i përgjithshëm në raportin e fundit për pasqyrat financiare të kësaj komune për vitin 2021, ka gjetur një varg shkeljesh e keqklasifikimesh.