Kosovë

Kundërshtohen planet e Komunës së Prizrenit për sistemimin e disa OJQ-ve

 

Drejtoria e Kulturës në Komunën e Prizrenit ka planifikuar sistemimin e disa Organizatave Joqeveritare të komuniteteve të ndryshme në Qendrën Kulturore Boshnjake. Por kjo po kundërshtohet nga aktivistët rinorë e kulturorë të këtyre organizatave, që po kërkojnë vazhdimin e shfrytëzimit të hapësirave në qendrën në lagjen “Ortakoll”.

Planet e autoriteteve prizrenase për sistemimin e disa organizatave joqeveritare të komuniteteve në hapësirat brenda Qendrës Kulturore Boshnjake po hasin në kundërshtim.

Këto OJQ kulturore e rinore po kërkojnë që aktivitetet t’i vazhdojnë në Qendrën rinore-kulturore në lagjen “Ortakoll”. Përfaqësues të këtyre organizatave thonë se ajo qendër është më e përshtatshme dhe u është dedikuar teatrove amatore të Prizrenit, të komuniteteve të ndryshme.