Kosovë

“Makerspace” fuqizon të rinjtë për inovacion e punësim

 

Të rinjtë e aftësuar në programet e ndryshme të dizajnuara nga qendra e inovacionit “Makerspace” janë certifikuar në Parkun e Inovacionit e Trajnimeve në Prizren. Ky zhvillim i shkathtësive po konsiderohet si kontribut për punësimin e vetëpunësimin e qëndrueshëm të të rinjve

Dhjetëra të rinj janë certifikuar në Parkun e Inovacionit dhe Trajnimeve në Prizren, në kuadër të programeve të aftësimit në fushën e teknologjisë informative të realizuara nga Qendra e inovacionit “Makerspace”.

Krahas kësaj janë mirëpritur edhe Start-Up-at në Programin e Inkubimit të Bizneseve “Idea-to-Scale”, në shënimin e pesëvjetorit të veprimtarisë së “Makerspace”, që është vlerësuar si kontribut për fuqizimin e punësimin e të rinjve.