Kosovë

Inspektorati u shqipton vërejtje disa bizneseve në Podujevë

 

Parregullsi janë evidentuar në disa biznese të Komunës së Podujevës nga inspektorët komunalë.

Atyre u janë shqiptuar vërejtje dhe janë paralajmëruar me gjoba të enjten në rast se nuk i përfillin vërejtjet e Inspektoratit komunal.