Kosovë

Tri vrasje e njëmbëdhjetë vdekje të dyshimta gjatë 2022-s në Podujevë

 

Tri vrasje kanë ndodhur gjatë vitit 2022 në Komunën e Podujevës.

Komandanti i Sacionit të Policisë në këtë komunë, Nijazi Jashari, duke raportuar në mbledhjen e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi, ka theksuar se gjatë vitit të kaluar kanë qenë edhe 11 vdekje të dyshimta.