Kronikë e zezë

Aktakuzë për vepra penale që ndërlidhen me krim të organizuar

Aktakuzë për vepra penale që ndërlidhen me krim të organizuar

 Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Departamenti Special, kundër të pandehurit M.F. për veprat penale “Pjesëmarrja dhe organizim i grupit kriminal të organizuar” nga neni 283 paragrafi 1 të KPRK-ë, lidhur me veprën penale, “Importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitje e paautorizuar e armëve apo materieve plasëse”, nga neni 372 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së).

Sipas aktakuzës për të pandehurin M.F., i cili deri më tani ishte i paaftë për t’u përballur me gjykimin për shkak të gjendjes së tij shëndetësore/mendore, ekziston dyshimi i bazuar mirë se në dy periudha të caktuara kohore, më saktë gjatë periudhës kohore prej 01.07.2013 deri me 23.11.2013 dhe gjatë periudhës kohore nga fillimi i vitit 2018 deri me datë 24.07.2019, me dashje dhe me dije, e me qëllim që ky grup të kryej vepra penale që janë të dënueshme me burgim, së paku 4 vjet, aktivisht ka marrë pjesë në veprimtaritë kriminale të grupit, duke e ditur se pjesëmarrja e tij do të kontribuojë në realizimin e veprimtarisë kriminale për import, furnizim, transport, këmbim, ndërmjetësim dhe shitje të paautorizuar të armëve dhe duke vepruar së bashku me të pandehurit tjerë me vetëdije kanë transportuar dhe sjellë armë dhe municion të ndryshëm, nga Maqedonia e Veriut për në pjesë të ndryshme të Kosovës.