Kronikë e zezë

Gjykata dënon dy ish-zyrtarët e Komunës së Prizrenit për keqpërdorim të detyrës zyrtare

Gjykata dënon dy ish-zyrtarët e Komunës së Prizrenit për keqpërdorim të detyrës zyrtare
 

Gjykata ka shpallur aktgjykim dënues ndaj dy (2) të akuzuarve për veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoriteti zyrtar.

Gjykata Themelore në Prizren, ka shpallur aktgjykim dënues, ndaj të akuzuarve Z.A., dhe E.S.. Të dy janë dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje me nga 6 muaj, dënim i cili nuk do të ekzekutohet nëse në afatin e verifikimit prej një viti i akuzuari nuk kryen vepër tjetër penale