Kronikë e zezë

Tetë muaj burgim për keqpërdorimin e mbi 200.000 eurove

arrestim
 

Tetë muaj burgim dhe 1 mijë euro gjobë i ka shqiptuar Gjykata Themelore në Ferizaj të pandehurit B.F. i akuzuar për shpërdorim të pasurisë së huaj.

Siç bëhet e ditur për media, gjyqtari individual i Divizionit Penal Habib Zeqiri, më 21 qershor 2021, ka mbajtur seancë në të cilën me aktvendim ka refuzuar marrëveshjen për pranimin e fajësisë ndërmjet të pandehurit dhe prokurorit të shtetit, ndërsa më 22 qershor 2021 është caktuar seanca e shqyrtimit gjyqësor fillestar dhe pas pranimit të fajësisë nga i pandehuri për veprën penale si në aktakuzë, i njëjti është shpallur fajtor dhe është gjykuar me dënim burgimi në kohëzgjatje prej tetë muajsh dhe dënim me gjobë në shumë prej 1.000 euro.