Kronikë

Shtatë muaj burgim me kusht ndaj një zyrtari për asgjësim e fshehje të materialeve arkivore

Foto: Koha / ilustrim
Foto: Ilustrim/Koha
 

Gjykata Themelore në Gjilan ka shpallur aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit S. K. në kohëzgjatje prej shtatë muajsh burgim, të cilin dënim nuk do ta vuaj nëse në afat prej dy viteve, nuk kryen ndonjë vepër tjetër.

I pandehuri është akuzuar nga Prokuroria Themelore e Gjilanit, se gjatë vitit 2014, në cilësi të Drejtorit të Prokurimit në Komunën e Gjilanit, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar ka tejkaluar kompetencat e tij, me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për vete ose personit tjetër, duke punësuar dy familjar të vet, në atë mënyrë që ka vendosur një OJQ “Psikoterapeutet në veprim” në zyrën e arkivit të Drejtorisë së Prokurimit, e cila gjendet tek Qendra e Inkubatorit të Biznesit në Gjilan.