Kronikë

Shtatë vjet burg ndaj dy të akuzuarve për vrasje të rëndë në tentativë

Shtatë vjet burg ndaj dy të akuzuarve për vrasje të rëndë në tentativë
 

Gjykata Themelore në Ferizaj ka shpallur aktgjykim dënues ndaj të pandehurit B.Z i cili sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelorë në Ferizaj, akuzohet se ka kryer veprën penale vrasje e rëndë në tentativë dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve dhe të pandehurit G.H, për shkak të veprës penale vrasje e rëndë në tentativë.

Sipas njoftimit, kryetari i trupit gjykues, Ibrahim Idrizi, pas mbajtës së shqyrtimit gjyqësor, pranimit të fajësisë nga të pandehurit për veprat penale me të cilën e ngarkon akuza, të pandehurin B.Z për veprën penale vrasje e rëndë në tentativë e gjykoi me dënim burgimi në kohëzgjatje prej pesë vjet, për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej një viti. Ndërsa të pandehurin G.H për veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës penale vrasje e rëndë në tentativë nga i shqiptoi dënim burgimi në kohëzgjatje prej një vit e gjashtë muaj.