Kronikë

Tri vjet e dy muaj burg për vrasje të rëndë në tentativë në Gjakovë

Tri vjet e dy muaj burg për vrasje të rëndë në tentativë në Gjakovë
 

Gjykata Themelore në Gjakovë - Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur aktgjykim dënues kundër të akuzuarit M.G. për veprën penale, “Vrasje e rëndë” në tentativë nga neni 179 paragrafi 1, pika 1.5 lidhur me nenin 28 dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 374 paragrafi 1 të ish Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas njoftimit për media, i akuzuari M.G. është shpallur fajtor dhe i është shqiptuar dënim unik me burg për dy veprat penale në kohëzgjatje prej tre vjet e dy muaj, në të cilin dënim do t’i llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga data 05 qershor 2018 deri më 02 korrik 2018.