Produktet e ferizajasit kërkohen edhe nga vendet e huaja