Kulturë

Në Bibliotekën Kombëtare u mbajt manifestim për Ditën e Librit

 

Kultura e leximit te të rriturit dhe roli i prindërve në kultivimin e kësaj shprehie te fëmijët, ishte tema që u shtjellua në manifestimin qendror për Ditën e Librit.

Organizata Joqeveritare “ETEA”, në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, organizoi diskutimin me të rinjtë e shkollave fillore.