Kulturë

Shtetit i kërkohet themelimi i fondit për kulturë të pavarur

Shtetit i kërkohet themelimi i fondit për kulturë të pavarur

Sado që prej vitit 1999 janë aktivizuar për mëkëmbjen e jetës kulturore në vend, organizatat e pavarura ndihen të papërkrahura nga mënyra aktuale e financimit përmes subvencioneve.

Financimi i pamjaftueshëm i programeve, mungesa e hapësirës adekuate për punë, mosekzistimi i financimit ciklik, mungesa e reformave në sistemin publik dhe kriza e vazhdueshme në ndarjen e buxheteve për kulturën, janë identifikuar si disa prej pengesave kryesore për zhvillimin e organizatave të shoqërisë civile në fushën e arteve bashkëkohore dhe të kulturës, shkruan sot Koha Ditore.