Kulturë

“Zanat” e muzikës së mirëfilltë shqiptare

“Zanat” e muzikës së mirëfilltë shqiptare

Secila prej tyre e ka sfiduar veten në skenë, prej kohësh. Tashmë të pestat i kanë shkrirë zërat e tyre në një ansambël të vetëm.

“Zanat” - titullohet ansambli që ka bashkuar këngëtarët, që kanë një lidhje të gjatë me muzikën, sikurse edhe mes vete.