Kulturë

Shqipëria ia kthen shkëlqimin manastirit bizantin

Shqipëria ia kthen shkëlqimin manastirit bizantin
(Në foto: Manastiri i Shën Kollit në Mesopotam është ndër monumentet më të rëndësishme bizantine në Shqipëri)

Tiranë, 8 tetor – Manastiri i Shën Kollit në Mesopotam në jug të Shqipërisë konsiderohet monument me historik dhe arkitekturë të veçantë, mbivendosje kulturash, arkitekturash dhe historish.

Kisha, më e madhja ndër kishat bizantine të ruajtura në Shqipëri në shekullin XI-XIV dhe ndër monumentet arkitekturore me të vjetra, është restauruar duke nxjerrë në pah vlera të jashtëzakonshme historike.