Kulturë

Citadela e pashfrytëzuar

Citadela e pashfrytëzuar

Në kuadër të Kalasë së Ulqinit, përkatësisht të kompleksit muzeal ekziston Citadela, e cila është e njohur në popullatën vendase me emrin Shkalaja.

Kemi të bëjmë me pjesën verilindore të Kalasë, që është pjesa më e lartë e qytetit ku gjurmët e banimit na çojnë deri në parahistori, ku janë të pranishme mbetje të gurëve ciklopikë. Kjo hapësirë deri para pak kohësh ka qenë e parestauruar, përkatësisht e pakonservuar dhe e papërshtatshme për vizitorë.