Kulturë

Ministria e Kulturës hesht përballë ndërtimeve afër monumenteve në Gjakovë

 

Prishtinë, 12 shkurt – Ministria e Kulturës ka heshtur përballë ndërtimeve afër Kullës së Sylejman Vokshit e Mejtepit Ryzhdije në Gjakovë. Institucioni më i lartë kulturor në vend nuk ka ndërmarrë kurrfarë masash as ndaj manipulimeve me dokumente që ka bërë Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve për t’i hapur rrugë objektit banesor në shtatë kate rreth 10 metra larg Mejtepit e nja 30 prej Kullës.

Janë bërë dy javë qëkur gazeta ka raportuar se si ka nisur të ndërtohet një objekt i projektuar, që pos bodrumit dhe përdheses, të ketë edhe shtatë kate të tjera. Pas publikimit të dy raporteve të ndryshme me numër të njëjtë protokolli – që del të jenë manipuluar nga Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve – Ministria e Kulturës thotë të ketë pranuar një sqarim nga IKMM-ja.