Kulturë

“First Cow” si pejzash miqësie

“First Cow” si pejzash miqësie

Kanë thënë një herë se pas çdo pasurie të madhe, fshihet një krim i madh – por jo Balzaku, të cilit shumica ia kanë atribuuar këtë shprehje.

Pasuria e grumbulluar nga Cookie (John Magaro) dhe King-Lu (Orion Lee), partnerë në mesin e shekullit XIX për gatesa tradicionale brenda territorit Oregon, është një shembull modest: një thes i mbushur me guaska, monedha të prera dhe letra me vlerë.