Kulturë

Politika serbe dhe suprimimi i autonomisë së Kosovës

Politika serbe dhe suprimimi i autonomisë së Kosovës
 

Vdekja e kryetarit të RSF të Jugosllavisë, J. B. Tito, në maj të vitit 1980, demonstratat e vitit 1981 në Kosovë, kriza ekonomike, si dhe kriza globale e socializmit, ishin paralajmërime të një jostabiliteti për RSF të Jugosllavisë, shkruan sot Koha Ditore.

Mbi krizën politike dhe ekonomike, strukturat partiake dhe shtetërore filluan hapur të flisnin që në mandatin e kryetares së Këshillit Ekzekutiv të Jugosllavisë, Milke Planinc (1982-1986).