Kulturë

Udhëtimi i Epitafit të Gllavenicës për në Muzeun Historik të Tiranës

Udhëtimi i Epitafit të Gllavenicës për në Muzeun Historik të Tiranës
Foto: Ilustrim

Tiranë, 26 mars - Epitafi i Gllavenicës daton në vitin 1373. Emërtimi “Epitafi i Gllavenicës” është nga studiuesi Theofan Popa, duke u mbështetur në titullin kishtar që kishte peshkopi Kalist i Gllavenicës dhe i Beratit.

Gjatësia e epitafit është 212 cm, aq sa gjatësia e një varri të zakonshëm, ndërsa gjerësia 114 cm. Epitafi është qëndisur në një pëlhurë në formë katërkëndëshe, me një kornizë me gjerësi rreth 14 cm.