Kulturë

Buxheti prej 200 mijë eurosh në dispozicion për promovim të trashëgimisë kulturore

Buxheti prej 200 mijë eurosh në dispozicion për promovim të trashëgimisë kulturore

Ministria e Kulturës ka hapur ftesën publike për projekte në fushën e trashëgimisë kulturore për sivjet. Nëpërmjet kësaj thirrjeje për organizata joqeveritare, institucioni më i lartë kulturor në vend synon që të përkrahë projekte që lidhen direkt me trashëgiminë kulturore.

Sipas shpalljes janë pesë objektiva që MKRS-ja pretendon t’i arrijë. Promovimi i trashëgimisë kulturore, edukimi dhe pjesëmarrja aktive në mbrojte të trashëgimisë, promovimi i diversitetit kulturor, rritja e numrit të botimeve, guidave e mediumeve virtuale, si dhe promovimi i gastronomisë lokale e tradicionale, janë objektivat e ftesës publike. Sivjet, varësisht nga projektet që do të aplikojnë, Ministria ka paraparë mbështetje financiare deri në 200 mijë euro për organizatat joqeveritare. Kurse vlera maksimale për një projekt mund të shkojë deri në 10 mijë euro.