Kulturë

Muzeu Etnologjik - peng i restaurimit që nuk rinisi për gati tre vjet

Muzeu Etnologjik - peng i restaurimit që nuk rinisi për gati tre vjet

Dita e parë e gushtit të vitit 2017 solli një lajm gëzimi për punonjësit e Muzeut Etnologjik në Prishtinë. U njoftuan se do të nisë restaurimi i njërës prej dy ndërtesave, asaj të shekullit XIX. Entuziazmi i tyre ishte gati i nivelit të 27 korrikut të vitit 2006, kur zyrtarisht u hap Muzeu Etnologjik në Prishtinë.

Dy ndërtesa të kompleksit “Eminxhiku”, shtëpi tipike qytetare që dëshmojnë jetën në shekujt XVII dhe XIX, për 11 vjet radhazi do të ishin monumenti më i vizituar në Kosovë. Koha kur u ndërtuan si faktor kryesor e edhe amortizimi që i shkaktuan grupet e vizitorëve kureshtarë për mënyrën e jetesës në shekujt e kaluar, kanë bërë që Muzeu të ketë nevojë të madhe për konservim e restaurim. Më 2 gusht 2017 punonjësit do të nisnin zbrazjen e objektit. Elementet e çardakut, ato të dhomës së mysafirëve, ato të nuseve e të dhomës ku zinin vend kufomat do të dërgoheshin në përdhesen e ndërtesës tjetër që ishte lënë për t’u restauruar më vonë.