Kulturë

Ëmbëlsirat që shkrijnë shije, art e traditë

Ëmbëlsirat që shkrijnë shije, art e traditë

Festat e datat e rëndësishme nuk mund të shënohen pa ëmbëlsirë. Nisur nga kjo, “industria” e prodhimit të ëmbëlsirave është zhvilluar dukshëm kohëve të fundit në Kosovë. Në fakt, ka gjithnjë e më pak ëmbëlsira të një kohe më të vjetër, por gjithnjë e më shumë lloje të reja të ëmbëlsirave. Gjithnjë e më shumë vajza e gra, por edhe djem e burra, po përfshihen në këtë zanat.

Tregtia online është ajo që po ua mundëson këtyre prodhueseve që të prezantojnë prodhimet e veta, e t’i shesin ato.