Kulturë

Lirije Pepa, një jetë me fotografinë

 

Qysh në moshën 9-vjeçare studion familjare të fotografisë e konsideroi vend pune.

Këtë profesion e nisi në vendlindjen e saj, në qytetin e Pejës.