Kulturë

Drejt Jerusalemit në mesjetë, njohja e tjetrit dhe takimi me shqiptarët

Drejt Jerusalemit në mesjetë, njohja e tjetrit dhe takimi me shqiptarët
“Pamje e Jerusalemit”, Conrad Grünenberg, 1487

Jerusalemi si vend i shenjtë për hebrenjtë, të krishterët dhe myslimanët ishte për më se 2000 vjet tërheqës për pelegrinë, e sidomos prej shekullit IV, kur aty për pelegrinazh filluan të shkonin të krishterët.

Kjo vlente edhe për myslimanët nga fundi i shekullit VII. Për myslimanët pelegrinazhi kishte për cak Mekën me rrethinë, por për myslimanët në Levent vizita e vendit të shenjtë (Jerusalemi) zëvendësonte haxhin në Mekë, për ata që nuk kishin mjaft mjete materiale ose kur kushtet e sigurisë nuk i lejonin të shkonin në Mekë.