Kulturë

Qendra për Zhvillimin e Artit transformon hapësirat publike

Qendra për Zhvillimin e Artit transformon hapësirat publike

Qendra për Zhvillimin e Artit ka publikuar platformën “BONEveninTOND”, ku qytetarët mund të kontribuojnë në diskutime për zgjidhjen e problemeve në qytetet e tyre.

Si përfundim, pritet që të përzgjidhen dhe transformohen 7 lokacione, përmes arkitekturës dhe artit.