Kulturë

Ekspozitë me historitë e pathëna të punëtorëve

“Heronjtë publikë dhe sekretet” mishëron rrëfimet e personave të aksidentuar në vendin e punës.

Ekspozita e dytë personale e Doruntina Kastratit nëpërmjet artit synon vetëdijësimin për të drejtat e punëtorëve.