Kulturë

Leximi ndikon në shëndetin mendor të nxënësve

 

Fëmijët që lexojnë dhe e shijojnë të lexuarit kanë mirëqenie psikologjike më të lartë në krahasim me ata që nuk gjejnë motiv për të lexuar. Në të njëjtën frymë, edhe fëmijët që lexojnë për shkak të relaksimit që ndiejnë nga kjo dhe nevojës për informacione të reja, raportojnë inteligjencë emocionale më të lartë në krahasim me moshatarët e tyre që nuk lexojnë.

Këto janë vetëm disa nga gjetjet themelore të raportit “Efekti i të lexuarit në mirëqenien psikologjike dhe inteligjencën emocionale të fëmijëve të Kosovës” të organizatave ETEA, Qendra për Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekësore (QHPSM) dhe Qendra për Afirmimin Social të të Rinjve (CSAY).