Kulturë

40 filma në festivalin ndërkombëtar ‘Art Without Limit` në Prishtinë

40 filma në festivalin ndërkombëtar ‘Art Without Limit` në Prishtinë

“Art Without Limit International Film Festival” është festivali më i ri i filmit në Kosovë, i cili mbahet nga data 28-30 shtator në Prishtinë.

AWLIFF është i vetmi festival në Ballkan ku të gjithë filmat të cilët janë në program për t’u shfaqur, kanë si temë personat me nevoja të veҫanta.