Kulturë

Pasuria audiovizuele e Kosovës larg digjitalizimit të domosdoshëm

Pasuria audiovizuele e Kosovës larg digjitalizimit të domosdoshëm

E fshehur sirtarëve të mbyllur dekada më parë, jeton në errësirë skena kulturore e artistike e Kosovës së paraluftës. Në vjetërsinë e arkivave bashkëjetojnë kompozimet, radiodramat, dokumentarët e filmat që kanë qenë gurthemeli i skenës artistike të sotme. Këto vepra, shumë prej tyre të dala në dritë nga kabinat incizuese të Radio Prishtinës, kanë mbetur të harruara dhe nuk janë bërë pjesë e medias dhe teknologjisë moderne.

Të paqasshme për të rinjtë që nuk i kanë dëgjuar kurrë dhe në pritje të digjitalizimit për t’u dëgjuar përsëri, vepra të kompozitorëve, regjisorëve e artistëve të viteve të mëhershme, sot janë vetëm copëza nga kujtesa kolektive e shumë gjeneratave.