Kulturë

NEWBORN-i mbulohet pjesërisht për dy javë

 

Këtë pamje do të ketë NEWBORN-i për së paku dy javë. Në vend të shkronjave të monumentit të pavarësisë, ka zënë vend billbordi me mesazhe për të drejtat e fëmijëve. Krejt kjo është bërë për ta shënuar Ditën Botërore të Fëmijëve - 20 Nëntorin, një nismë e organizatave “Save the Children” dhe “Syri i Vizionit” me mbështetjen e Agjencisë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar. Ndërhyrja në NEWBORN është si pjesë e ekspozitës me mesazhe vetëdijesuese e lejen për këtë e ka dhënë Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve. Tash pesë vjet, NEWBORN-i ka statusin e monumentit të mbrojtur.

Avni Manaj, kryesuesi i Komisionit të IKMM-së që shqyrton kërkesa të tilla, ka thënë se kanë dhënë leje pasi intervenimi nuk e dëmton obeliskun.