Kulturë

Ministria kujtohet për konkurset e drejtorëve të tri institucioneve kulturore

Ministrisë së Kulturës i ka rënë ndërmend që tri institucione qendrore të kulturës nuk kanë udhëheqës. Të enjten ka hapur konkurset për drejtor të përgjithshëm të Teatrit Kombëtar të Kosovës, udhëheqës artistik të këtij institucioni, drejtor të përgjithshëm të Baletit Kombëtar të Kosovës dhe drejtor të Galerisë Kombëtare të Kosovës.

 

Ministrisë së Kulturës i ka rënë ndërmend që tri institucione qendrore të kulturës nuk kanë udhëheqës. Të enjten ka hapur konkurset për drejtor të përgjithshëm të Teatrit Kombëtar të Kosovës, udhëheqës artistik të këtij institucioni, drejtor të përgjithshëm të Baletit Kombëtar të Kosovës dhe drejtor të Galerisë Kombëtare të Kosovës.

Ministria e Kulturës vonesën e konkurseve e arsyetonte me mosmiratimin e kërkesës për këto pozita nga Ministria e Brendshme dhe ajo e Administratës Publike. Në qershor të këtij viti Gjykata Kushtetuese nxori aktgjykimin, në bazë të të cilit u vlerësua se nene të caktuara të Ligjit për zyrtarë publikë nuk janë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. Këtë e përdorte si arsyetim edhe MKRS-ja.