Kulturë

Zbulimi i kampit të rëndësishëm ushtarak romak

Zbulimi i kampit të rëndësishëm ushtarak romak
Ujësjellësi në Naissus

Në fund të vitit që shkoi, në Naissusin dardan, respektivisht në lagjen Pantelej të Nishit të sotëm, me rastin e punimeve ndërtimore janë gjetur mbetjet e rrjetit bukur të gjerë të ujësjellësit të dyfishtë antik, i cili e kishte furnizuar me ujë këtë qendër dardane (ujësjellësi më i vjetër me gypa prej argjile) edhe gjatë periudhës romake (ujësjellësi i murosur me gurë e tjegulla dhe i suvatuar me llaç hidrostatik) deri në shekullin V të erës sonë. Edhe pse ishte zbulim rasti, për shkak të rëndësisë së këtij zbulimi gërmimet arkeologjike do të vazhdojnë.

 

Gjatë vitit 2020 në përgjithësi ka pasur pak gjetje të mëdha arkeologjike për shkak të situatës së krijuar në mbarë botën si pasojë e pandemisë, mirëpo, megjithatë, janë bërë disa zbulime arkeologjike të rëndësishme në rajon, qoftë të rastësishme me rastin e punimeve të ndryshme ndërtimore apo infrastrukturore apo edhe gjatë gërmimeve sistematike

Në fund të vitit që shkoi, në Naissusin dardan, respektivisht në lagjen Pantelej të Nishit të sotëm, me rastin e punimeve ndërtimore janë gjetur mbetjet e rrjetit bukur të gjerë të ujësjellësit të dyfishtë antik, i cili e kishte furnizuar me ujë këtë qendër dardane (ujësjellësi më i vjetër me gypa prej argjile) edhe gjatë periudhës romake (ujësjellësi i murosur me gurë e tjegulla dhe i suvatuar me llaç hidrostatik) deri në shekullin V të erës sonë. Edhe pse ishte zbulim rasti, për shkak të rëndësisë së këtij zbulimi gërmimet arkeologjike do të vazhdojnë.

Zbulimet në kryeqendrën e Mezisë së Epërme