Kulturë

“Kontrabandimi” i Skënderbeut

“Kontrabandimi” i Skënderbeut

Në të gjitha shkollat e Kosovës, sipër tabelave, qëndron fotografia portret e Skënderbeut. Ato janë vendosur gjatë viteve nëntëdhjetë, kur sistemi paralel i shqiptarëve po e sfidonte regjimin serb edhe nëpërmjet veprimeve simbolilke, por të fuqishme për mendësinë rezistuese të kohës.

 

Në të gjitha shkollat e Kosovës, sipër tabelave, qëndron fotografia portret e Skënderbeut. Ato janë vendosur gjatë viteve nëntëdhjetë, kur sistemi paralel i shqiptarëve po e sfidonte regjimin serb edhe nëpërmjet veprimeve simbolilke, por të fuqishme për mendësinë rezistuese të kohës.

Xhafer Murtezaj ishte kryetar i Këshillit të Arsimit për Skënderaj – institucion i barasvlefshëm me Drejtorinë e sotme lokale të Arsimit – kishte fshehur 32 portrete të Skëndërbeut në kamionin e mbushur me pemë e perime të një kushëriri sipërmarrës që të mos binin në duar të policisë serbe. “I kemi shpërndarë pastaj në 22 shkolla, fillore, tetë paralele dhe dy shkolla të mesme, në Gjimnaz e Teknikë në Skënderaj”, kujton Murtezaj.