Kulturë

“Tension e emocion” në përplasje me izolimin

Veprat e Faton Kryeziut, siç vërehet qartazi edhe në ekspozitën e tij, cilësohen si piktura figurative në pamje dhe ekspresive në emocion

Pikturat që mbajnë vulën e vitit 2020 shprehin individualitetin emocional dhe personalitetin artistik të artistit bashkëkohor, që pandemia ia dha një mundësi për ta begatuar sfondin e tij krijues. Faton Kryeziu, nëpërmjet artit, nuk ndalet vetëm te reagimi statik. Ai hulumton. Mbi 40 pikturat e ekspozuara dëshmojnë se artisti aty ka zbrazur gjithë botën e tij artistike, që vjen e pasur sa i përket raportit me ngjyrën

 

Pikturat që mbajnë vulën e vitit 2020 shprehin individualitetin emocional dhe personalitetin artistik të artistit bashkëkohor, që pandemia ia dha një mundësi për ta begatuar sfondin e tij krijues. Faton Kryeziu, nëpërmjet artit, nuk ndalet vetëm te reagimi statik. Ai hulumton. Mbi 40 pikturat e ekspozuara dëshmojnë se artisti aty ka zbrazur gjithë botën e tij artistike, që vjen e pasur sa i përket raportit me ngjyrën

Se për artistin Faton Kryeziu koha e izolimit ka si kundërpërgjigje inspirimin, dëshmohet në pikturat e ekspozitës së tij personale “Tension e emocion”. Këtë kapitull të punës e ka përmbledhur në 42 pikturat e vendosura në ambientet e një hoteli në periferi të kryeqytetit. Pikturat e ekspozuara dëshmojnë se artisti aty ka zbrazur gjithë botën e tij artistike, që vjen e pasur sa i përket raportit me ngjyrën. Pikturat që mbajnë vulën e vitit 2020 shprehin individualitetin emocional dhe personalitetin artistik të artistit bashkëkohor, që pandemia ia dha një mundësi për ta begatuar sfondin e tij krijues.

“Play F” është titulli i vendosur në disa prej pikturave të artistit, ku loja me ngjyra del më në pah. Me këtë ekspozitë ai ka përmbledhur edhe punën e tij krijuese, duke e dokumentuar në librin “Tension dhe emocion”, nga autorja Suzana Varvarcia, që u promovua po të mërkurën mbrëma. “Tension dhe emocion” vjen si ndërveprim në pikturat e Kryeziut, i cili vlerësohet si artist i tablove befasuese, që refuzon ta përsërisë vetveten. Për Kryeziun, çdo pëlhurë e re është një sfidë e re.