Kulturë

Qeveria synon “ringjalljen” e kulturës me 2.5 milionë euro

Foto: Driton Paqarada/KOHA

Me fondin prej 5 milionë eurosh për mbështetje të kulturës dhe sportit, Qeveria ka kthyer vëmendjen edhe kah artistët pamorë në vend. Kështu, nga qesja e këtij fondi janë ndarë 247 mijë euro, shumë kjo që i dedikohet blerjes së veprave vizuale dhe audiovizuele të artit nga artistë vendorë. Juri profesionale do të bëjnë vlerësimin dhe përzgjedhjen e veprave artistike, të cilat, pas blerjes, do të vihen në mjediset e institucioneve të kulturës. Derisa Ministria e Kulturës nuk ka caktuar ndonjë datë për konkursin e blerjes së këtyre veprave, artistët në vend kanë kërkuar që përzgjedhja e veprave të bëhet nga njerëz kompetentë

 

Me fondin prej 5 milionë eurosh për mbështetje të kulturës dhe sportit, Qeveria ka kthyer vëmendjen edhe kah artistët pamorë në vend. Kështu, nga qesja e këtij fondi janë ndarë 247 mijë euro, shumë kjo që i dedikohet blerjes së veprave vizuale dhe audiovizuele të artit nga artistë vendorë. Juri profesionale do të bëjnë vlerësimin dhe përzgjedhjen e veprave artistike, të cilat, pas blerjes, do të vihen në mjediset e institucioneve të kulturës. Derisa Ministria e Kulturës nuk ka caktuar ndonjë datë për konkursin e blerjes së këtyre veprave, artistët në vend kanë kërkuar që përzgjedhja e veprave të bëhet nga njerëz kompetentë

Blerja e veprave artistike dhe shpalosja e tyre në mjediset e institucioneve të kulturës në vend është vlerësuar si motivim për artistët vendorë. Me një synim të tillë, Qeveria e Kosovës ka miratuar të mërkurën vendimin që i lejon Ministrisë së Kulturës të mbështesë krijimtarinë artistike.

Kështu, 247 mijë euro të ndara nga Fondi i ringjalljes ekonomike do të shpenzohen për blerje të veprave vizuale dhe audiovizuele të artit nga artistët vendorë.