Kulturë

“ReCreate and RePlay” me instrumente virtuale në botën e pafundme muzikore

E pafundme është bota e muzikës dhe rrugëtimi nëpër të nuk ndalet kurrë. E në një dimension të tillë i çon studentët e muzikës maestroja Ilir Bajri. Për pesë ditë me punëtorinë “ReCreate and RePlay”, katër pjesëmarrës patën mundësinë të krijonin instrumente virtuale. Përparësitë e teknologjisë shndërrohen në përparësi për muzikën

 

E pafundme është bota e muzikës dhe rrugëtimi nëpër të nuk ndalet kurrë. E në një dimension të tillë i çon studentët e muzikës maestroja Ilir Bajri. Për pesë ditë me punëtorinë “ReCreate and RePlay”, katër pjesëmarrës patën mundësinë të krijonin instrumente virtuale. Përparësitë e teknologjisë shndërrohen në përparësi për muzikën

Të parët të cilët krijuan muzikën në formë krejtësisht natyrale dhe duke qenë tinguj të buruar nga vetë natyra, s’do të mund të mendonin se një ditë instrumentet do të dilnin nga forma origjinale e tyre, për të ardhur në rikrijimin e tyre virtual. E transformimin dhe zhvillimin teknologjik, si avantazh për muzikën, i dëshmoi punëtoria me veglat virtuale për kompozim dhe interpretim, ndërtim dhe aplikim, “ReCreate and RePlay”.

Me moton e rikrijimit dhe riluajtjes së këtyre instrumenteve, kompozitorët e muzikantët e rinj Fjolla Gashi, Lum Halabaku, Ilire Avdiu dhe Diona Gashi, nën mentorimin e kompozitorit e jazz-pianistit të shquar, Ilir Bajri, në punëtorinë pesëditore panë një dimension tjetër të efektivitetit muzikor.