Kulturë

“DokuFesti” në mision për t’ua mësuar nxënësve bazat e rrëfimtarisë

Ekspertët nga “AMAM Studio” u angazhuan për të mbajtur trajnime në formë kampi, çdo fundjavë në Prizren, me shkollat e interesuara. Ky kamp u fokusua në krijimin e materialeve, video që adresojnë tema të tilla si: arsim cilësor, reduktimi i pabarazive, qytetet e qëndrueshme dhe ndryshimet klimatike

Nxënësit nga 20 shkolla të ndryshme nga i gjithë vendi që nga koha e pandemisë janë duke realizuar projekte të ndryshme edukative bashkë me departamentin edukativ të “DokuFestit”. “DokuLab” u fokusua në krijimin e një programi që nxit kreativitetin në grupmoshat përkatëse në dy drejtime.

 

Nxënësit nga 20 shkolla të ndryshme nga i gjithë vendi që nga koha e pandemisë janë duke realizuar projekte të ndryshme edukative bashkë me departamentin edukativ të “DokuFestit”. “DokuLab” u fokusua në krijimin e një programi që nxit kreativitetin në grupmoshat përkatëse në dy drejtime.

Drejtimi i parë ishte mësimi i teknikave digjitale për krijimin e videove dhe tregimeve nga studentët përmes teknikës “stop-motion”, ndërsa i dyti fokusohej në ndërgjegjësimin e studentëve për tema të caktuara të përzgjedhura përmes trajtimit të qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm.