Kulturë

Ekspozita që bën bashkë tokën e qiellin edhe si simbolikë

Ekspozita “Tokëeqjell” është hapur në kuadër të aktiviteteve pesëditore të edicionit të parë të festivalit “Artemania” në Gjakovë

Piktorit nga Gjakova, Gemb Xërxa, nuk është që i bie rrallë të ekspozojë në vendin e tij të lindjes. Por në ekspozitën e shtatë me radhë ka dashur të shpalosë evoluimin e tij si piktor, madje para publikut të prezantohet me mënyrën e re të punës. Me një teknikë të kombinuar në pëlhurë, artisti veprat e tij i ka bazuar në tokën dhe qiellin. Duke i shkrirë në një përmes ngjyrave, ka synuar harmoninë. Si rrjedhojë brenda pikturës ka kornizuar një univers ngjyrash në punimet që janë ekspozuar në dy katet e Galerisë së qytetit të Gjakovës. Në ekspozitën e prezantuar aty, pjesa më e madhe e punimeve mbajnë vulën e vitit 2021. Reflektimin e vetes brenda universit Xërxa e shpërfaqur edhe në një autoportet.

 

Me një teknikë të kombinuar në pëlhurë, artisti veprat e tij i ka bazuar në tokën dhe qiellin. Duke i shkrirë në një përmes ngjyrave, Gemb Xërxa ka synuar harmoninë. Si rrjedhojë, brenda pikturës ka kornizuar një univers ngjyrash në punimet që janë ekspozuar në dy katet e Galerisë së qytetit të Gjakovës. Në ekspozitën e prezantuar aty, pjesa më e madhe e punimeve mbajnë vulën e vitit 2021

Piktorit nga Gjakova, Gemb Xërxa, nuk është që i bie rrallë të ekspozojë në vendin e tij të lindjes. Por në ekspozitën e shtatë me radhë ka dashur të shpalosë evoluimin e tij si piktor, madje para publikut të prezantohet me mënyrën e re të punës. Me një teknikë të kombinuar në pëlhurë, artisti veprat e tij i ka bazuar në tokën dhe qiellin. Duke i shkrirë në një përmes ngjyrave, ka synuar harmoninë. Si rrjedhojë brenda pikturës ka kornizuar një univers ngjyrash në punimet që janë ekspozuar në dy katet e Galerisë së qytetit të Gjakovës. Në ekspozitën e prezantuar aty, pjesa më e madhe e punimeve mbajnë vulën e vitit 2021. Reflektimin e vetes brenda universit Xërxa e shpërfaqur edhe në një autoportet.

“Më erdhi aq natyrshëm ky koncept sa nuk mbaj në mend as ditë, as kohë. Më godiste hap e mbyll sytë, pëlhura, ngjyra, harmonia. Kudo shfaqeshin reprizë”, shkruhet në përshkrimin e veprave nga autori.